ОФИСИ И СКЛАД­О­ВЕ П­ОД НАЕМ

Бизнес ­Цен­тър Серд­ик­а п­ред­л­­­ага ­оф­иси­ и­ скл­­адов­е под наем­­ н­а ­ат­­рактивни цени. Моля свържете се с нас за повече инф­орм­а­ци­я.­

ОФИС 18 кв.м

Офис 18 кв.м, етаж трети, стени - латекс, под - ламиниран паркет, климатизиран, окабелен, окачен таван, естествена светлина.

В цената е включена такса поддръжка, постоянно видео наблюдение, жива охрана и пожароизвестителна система. Обектът разполага с обширен паркинг и денонощен достъп.

ОФИС 28 кв.м

Офис 28 кв.м, полуетаж трети, стени - латекс, под - PVC настилка, климатизиран,  естествена светлина, окабелен.

В цената  е включена такса поддръжка, постоянно видео наблюдение, жива охрана и пожароизвестителна система. Обектът разполага с обширен паркинг и денонощен достъп. 

ОФИС 30 кв.м

Офис 30 кв.м, етаж трети, стени - латекс, под - ламиниран паркет, климатизиран, окабелен, окачен таван, естествена светлина.

В цената  е включена такса поддръжка, постоянно видео наблюдение, жива охрана и пожароизвестителна система. Обектът разполага с обширен паркинг и денонощен достъп.

ОФИС 63 кв.м

Офис 63 кв.м, етаж четвърти, стени - латекс, под - ламиниран паркет, климатизиран, окачен таван, естествена светлина, окабелен.

В цената  е включена такса поддръжка, постоянно видео наблюдение, жива охрана и пожароизвестителна система. Обектът разполага с обширен паркинг и денонощен достъп. 

ОФИС 69 кв.м

Офис 69 кв.м., етаж втори, стени латекс, под ламиниран паркет, LED осветление, окабелен, климатизиран, естествена светлина.

В цената е включена такса поддръжка, постоянно видеонаблюдение, жива охрана и пожароизвестителна система. Обектът разполага с обширен паркинг и денонощен достъп.

СКЛАД 130 кв.м.

Склад 130 кв.м, партер, стени латекс, под шлайфан бетон, окабелен.  

В цената е включена такса поддръжка, постоянно видео наблюдение, жива охрана и пожароизвестителна система. Обектът разполага с обширен паркинг и денонощен достъп.

СКЛАД 202 кв.м.

Склад 202 кв.м. в самостоятелна сграда, конструкция от термопанел, под шлайфан бетон с висока товароносимост, височина 5 метра, окабелен, ВиК инсталация.

В цената е включена такса поддръжка, постоянно видеонаблюдение, жива охрана и пожароизвестителна система. Обектът разполага с обширен паркинг и денонощен достъп.

Контакти

Aдрес: гр. София, п.к. 1330
бул. Акад. Иван Гешов № 2Е
Тел.: +359 2 822 11 15
Факс: +359 2 920 12 53
Имейл: e-invest@bcserdika.bg
Уеб сайт: www.bcserdika.bg