НАЕМАТЕЛИ

Удобната локация на 10 минути от центъра на града и големите наличи площи позволяват на Бизнес Център Сердика да създаде динамична бизнес среда. В центъра към момента има над 120 фирми наематели, от най-различни сектори на бизнеса. Много от техните бизнеси се допълват и създават възможности за взаимноизгодни контакти сред наемателите ни. Тук можете да намерите информация за всеки от нашите наематели, които към момента се помещават на територията на Бизнес Център Сердика. За повече информация и въпроси използвайте посочените от всяка фирма координати или се свържете с нас на посочените контакти.

Контакти

Aдрес: гр. София, п.к. 1330
бул. Акад. Иван Гешов № 2Е
Тел.: +359 2 822 11 15
Факс: +359 2 920 12 53
Имейл: e-invest@bcserdika.bg
Уеб сайт: www.bcserdika.bg