­ ­

БИЗНЕС ЦЕНТЪР СЕРДИКА­­­ - Производствени помещения

Функционира от 2003г. Бизнес Център Сердика е един о­т първите биз­­нес центр­­о­ве в страната. За първи път комплекс от 7 сгради с над 25 000кв.м. площи и­ производствени помещения се ползва изц­я­ло за бизнес цели.
­Бизнес Център Сердика.jpg­­­­­­­­­
Уникалното за комплекса е, че съчетава офис, складови, производствени помещения и производствени площи на едно място в центъра на София. Това позволява ненадмината гъвкавост за търговски и производствени фирми, като със затрудняването на трафика в столицата дава все по-голямо конкурентно предимство на наемателите ни.

Целият мениджмънт (property management) на Бизнес Център Сердика, в това число управление на персонала и финансите, администрация, маркетинг и контакт с партньорската мрежа, се поема от инвестиционното дружество „Е-Инвест” ЕАД, което е и собственик на комплекса.

Дългогодишните наематели на Бизнес Център Сердика са резултат единствено на правилния мениджмънт и безкомпромисните обслужване и поддръжка.
­
­
­
­

разпределение­

В зависимост от архитектурата, разположението и условията, които всяка от сградите предлага, тя е подходяща за специфични бизнес цели. Характеристиките, които важат за всяка от тях включват: покрити връзки помежду им, 24 часа достъп, 24 часа жива охрана, пълно видеонаблюдение и пожароизвестяване. Бизнес Център Сердика разполага с локален СОТ, който гарантира минимален риск и своевременна реакция.

ОПИСАНИЕ НА СГРАДА 1

Подходяща за административни площи. Етажите са изградени на принципа отворен-офис (open space), който се характеризира с обширни отворени пространства, позволявайки бързо, лесно и гъвкаво структуриране и преструктуриране на работната площ. Така нашите наематели имат почти неограничена свобода за действие в зависимост от размера и специфичните нужди на своя бизнес.

ОПИСАНИЕ НА СГРАДА 2

Разполага с четири обширни и високи етажа, 2 товарни асансьорни платформи, които да ги обслужват и директен достъп до товарен паркинг. Предвид бързия и лесен достъп за дистрибутори и доставчици, които предлага, сградата е особено подходяща за всякакъв тип производствена и складова дейност. СГРАДА 2, както и СГРАДА 3 могат също да бъдат обслужвани от мотокари.

ОПИСАНИЕ НА СГРАДА 3

Подобно на СГРАДА 2 етажите тук отново са обширни и с високи тавани, като помещенията и производствените помещения на кота нула се използват за складове, производства и производствени помещения, а на втори етаж са разположени лаборатории. Наличието на товарна рампа и товарна асансьорна платформа, както и достъпа до другите два паркинга на Бизнес Център Сердика са част от другите удобства.

ОПИСАНИЕ НА СГРАДИ 4-7

Сгради от 4 до 7 са със складово предназначение. Всички те са с височина на таваните 6 m., така че стават и за производствени помещения, разполагат с товарни рампи и прилежащи паркинги.
Актуални оферти
Нови, актуални оферти за производствени, складови и офис помещения под наем в Бизнес Център Сердика
контакти
Aдрес: гр. София, п.к. 1330
бул. Акад. Иван Гешов № 2Е
Тел.: +359 2 822 11 15
Факс: +359 2 920 12 53
Eмейл: e-invest@bcserdika.bg
Уеб сайт: www.bcserdika.bg